Dotace

Evropské dotace 2023/2024

Od 1.8.2023 běží další dotační období. Termín dotací je vypsaný do 31.7.2024. Odevzdání kompletních podkladů do 15.7.2023.

Již můžete nakupovat na dotace 2023/2024. 
 
Pokyny a platné formuláře najdete níže na této stránce. Dále také na stránkách ČSV www.vcelarstvi.cz, a v příloze časopisu Včelařství č. ??. - formuláře zatím neobnoveny.
 
Výše dotace činí 80 % z pořizovací ceny. A celkem za všechna max. 150 tis. Kč.
Tabulka určuje maximální výši příspěvku, kterou lze na dané zařízení získat, vč. DPH. 

Seznam nových zařízení, na která lze poskytnout dotaci v rámci opatření technická pomoc pro všechny chovatele včel 2023 300kb

Nad 150 včelstev: 

Nad 150 včelstev Seznam nových zařízení, na která lze poskytnout dotaci v rámci opatření technická pomoc pro všechny chovatele včel 2023 300kb

 

K využítí dotací musíte:

  • splnit podmínku § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády: tj. nejméně 10 tis. Kč
  • chovatel musí být evidován u ČMSCH nejméně po dobu 2 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, na který připadá konec rozhodného období, na které je žádost podána. Tj. do 31.12.2021.
  • vyplnit žádost na poskytnutí dotace
  • vyplnit soupiska pořízeného zařízení do 150 včelstev nebo nad 150 včelstev na které budete žádat
  • vyplnit prohlášení konečného příjemce
  • přiložit originální faktury (v případě platby převodem i doklad o provedené platbě, např. výpis z účtu)
  • veškeré dokumenty odeslat maximálně do 15.července 2024

Veškerou dokumentaci zašlete ve 2 vyhotoveních (1 x v originálech + 1 x v kopiích) 

                             na adresu:  Český svaz včelařů
                                                Křemencova 8
                                               115 24 Praha 1

 Kompletní podmínky pro získání EURODOTACÍ 23/24 

 Kompletní výčet dotací v tomto roce na ČSV 

 Včelařské dotace krok za krokem - příručka pro chovatele 23